سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ کمیل پسر زیاد گفت : امیر المؤمنین على بن ابى طالب ( ع ) دست مرا گرفت و به بیابان برد ، چون به صحرا رسید آهى دراز کشید و گفت : ] اى کمیل این دلها آوند هاست ، و بهترین آنها نگاهدارنده‏ترین آنهاست . پس آنچه تو را مى‏گویم از من به خاطر دار : مردم سه دسته‏اند : دانایى که شناساى خداست ، آموزنده‏اى که در راه رستگارى کوشاست ، و فرومایگانى رونده به چپ و راست که درهم آمیزند ، و پى هر بانگى را گیرند و با هر باد به سویى خیزند . نه از روشنى دانش فروغى یافتند و نه به سوى پناهگاهى استوار شتافتند . کمیل دانش به از مال است که دانش تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان . مال با هزینه کردن کم آید ، و دانش با پراکنده شدن بیفزاید ، و پرورده مال با رفتن مال با تو نپاید . اى کمیل پسر زیاد شناخت دانش ، دین است که بدان گردن باید نهاد . آدمى در زندگى به دانش طاعت پروردگار آموزد و براى پس از مرگ نام نیک اندوزد ، و دانش فرمانگذارست و مال فرمانبردار . کمیل گنجوران مالها مرده‏اند گرچه زنده‏اند ، و دانشمندان چندانکه روزگار پاید ، پاینده‏اند . تن‏هاشان ناپدیدار است و نشانه‏هاشان در دلها آشکار . بدان که در اینجا [ و به سینه خود اشارت فرمود ] دانشى است انباشته ، اگر فراگیرانى براى آن مى‏یافتم . آرى یافتم آن را که تیز دریافت بود ، لیکن امین نمى‏نمود ، با دین دنیا مى‏اندوخت و به نعمت خدا بر بندگانش برترى مى‏جست ، و به حجّت علم بر دوستان خدا بزرگى مى‏فروخت . یا کسى که پیروان خداوندان دانش است ، اما در شناختن نکته‏هاى باریک آن او را نه بینش است . چون نخستین شبهت در دل وى راه یابد درماند و راه زدودن آن را یافتن نتواند . بدان که براى فرا گرفتن دانشى چنان نه این در خور است و نه آن . یا کسى که سخت در پى لذت است و رام شهوت راندن یا شیفته فراهم آوردن است و مالى را بر مال نهادن . هیچ یک از اینان اندک پاسدارى دین را نتواند و بیشتر به چارپاى چرنده ماند . مرگ دانش این است و مردن خداوندان آن چنین . بلى زمین تهى نماند از کسى که حجّت بر پاى خداست ، یا پدیدار و شناخته است و یا ترسان و پنهان از دیده‏هاست . تا حجّت خدا باطل نشود و نشانه‏هایش از میان نرود ، و اینان چندند ، و کجا جاى دارند ؟ به خدا سوگند اندک به شمارند ، و نزد خدا بزرگمقدار . خدا حجتها و نشانه‏هاى خود را به آنان نگاه مى‏دارد ، تا به همانندهاى خویشش بسپارند و در دلهاى خویشش بکارند . دانش ، نور حقیقت بینى را بر آنان تافته و آنان روح یقین را دریافته و آنچه را ناز پروردگان دشوار دیده‏اند آسان پذیرفته‏اند . و بدانچه نادانان از آن رمیده‏اند خو گرفته . و همنشین دنیایند با تن‏ها ، و جانهاشان آویزان است در ملأ اعلى . اینان خدا را در زمین او جانشینانند و مردم را به دین او مى‏خوانند . وه که چه آرزومند دیدار آنانم ؟ کمیل اگر خواهى بازگرد . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

دسته بندی موضوعی یادداشتها
 
مجله آرامش-آبان1392-شماره نهم ، مجله آرامش-بهمن1392-شماره دهم ، «{دوره جدید،ش1،فروردین1395}» ، « {د ج،ش12،فروردین ماه1396خورشیدی} » ، مجله آرامش-اسفند1391-شماره اول ، مجله آرامش-اسفند1392-شماره یازدهم ، «{دوره جدید،ش6،شهریور 1395}» ، «{دوره جدید،ش4،تیرماه 1395}» ، « { ش27 ، شهریورماه1398خورشیدی } » ، « {ش18-اسفند1396خورشیدی} » ، مجله آرامش-فروردین1392-شماره دوم ، « مجله آرامش-شهریور1393-شماره17 » ، « مجله آرامش-مهر93-شماره18» ، مجله آرامش-فروردین1393-شماره دوازدهم ، مجله آرامش-خرداد1392-شماره چهارم ، مجله آرامش-خرداد1393-شماره چهاردهم ، مجله آرامش-اردیبهشت1393-شماره سیزدهم ، مجله آرامش-مهر1392-شماره هشتم ، (مجله آرامش-تیر1393-شماره 15) ، «{دوره جدید،ش2،اردیبهشت1395}» ، مجله آرامش-تیر1392-شماره پنجم ، قرآن ، آزادی و حقوق بشر ، اخلاق در قرآن ، « {دوره جدید،ش11،اسفند 1395خورشیدی} » ، « {دوره جدید،ش7،مهر 1395} » ، « { ش23 ، اسفند ماه 1397خورشیدی } » ، مجله آرامش-مرداد1392-شماره ششم ، « {ش17-بهمن1396خورشیدی} » ، مجله آرامش-اردیبهشت92-شماره سوم ، « مجله آرامش-آذر93-شماره19» ، « {دوره جدید،ش9،دی1395} » ، « {جدید-ش14-خرداد96ش} » ، « {ش16-آذر1396خورشیدی} » ، « { ش24 ، فروردین 1398خورشیدی } ، « { ش20- تیرماه1397خورشیدی } » ، « {دوره جدید،ش10،بهمن 1395خورشیدی} » ، « { ش22 ، بهمن ماه1397خورشیدی } » ، «مجله آرامش-مرداد1393-شماره16» ، پاسخ به سوالات و شبهات قرآنی ، ویروس کرونا؟! ، « { ش 29 ، فروردین 1399خورشیدی } » ، « {جدید،ش13،اردیبهشت1396خورشیدی} » ، « {ش19-اردیبهشت ماه1397شمسی ، « مجله آرامش-بهمن93-شماره20 » ، «{دوره جدید،ش3،خرداد1395}» ، «{دوره جدید،ش5،مرداد 1395}» ، « {ش19-اردیبهشت ماه1397شمسی » ، « {ش19-اردیبهشت ماه1397شمسی} » ، « {ش15-تیرماه1396خورشیدی} » ، « {دوره جدید،ش8/ 30آذر95خورشیدی} » ، « { ش20- مرداد ماه1397خورشیدی } » ، « { ش 28 ، آبان ماه 1398خورشیدی } » ، « { ش 28 ، دی ماه 1398خورشیدی } » ، « { ش24 ، فروردین 1398خورشیدی } » ، « { ش25 ، اردیبهشت 1398خورشیدی } » ، « { ش26 ، مرداد1398خورشیدی } » ، مجله آرامش-شهریور1392-شماره هفتم ،

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :44
بازدید دیروز :120
کل بازدید :217583
تعداد کل یاداشته ها : 434
99/5/22
8:9 ص
مشخصات مدیروبلاگ
 
aramesh[59]

خبر مایه
بایگانی وبلاگ
 
« اسفند1391-شماره اول »[32] « فروردین1392-شماره دوم »[9] « اردیبهشت1392-شماره سوم »[4] خرداد1392-شماره چهارم[10] « مرداد1392-شماره ششم »[6] « تیر1392-شماره پنجم »[9] « شهریور1392-شماره هفتم »[1] « مهر1392-شماره هشتم »[8] « آبان1392-شماره نهم »[111] « بهمن1392-شماره دهم »[66] « اسفند1392-شماره یازدهم »[26] « فروردین1393-شماره دوازدهم »[10] « اردیبهشت1393-شماره سیزدهم »[9] « خرداد1393-شماره چهاردهم »[9] « مجله آرامش-تیر1393-شماره 15 »[7] « مجله آرامش-مرداد1393-شماره 16 »[3] « مجله آرامش-شهریور1393-شماره 17 »[11] « مجله آرامش-مهر93-شماره18»[13] « مجله آرامش-آذر93-شماره19»[5] « مجله آرامش-بهمن93-شماره20 »[4] «{دوره جدید،ش1،فروردین1395}»[45] «{دوره جدید،ش2،اردیبهشت1395}»[7] «{دوره جدید،ش3،خرداد1395}»[2] «{دوره جدید،ش4،تیرماه 1395}»[19] «{دوره جدید،ش5،مرداد 1395}»[2] «{دوره جدید،ش6،شهریور 1395}»[21] « {دوره جدید،ش7،مهر 1395} »[5] « {دوره جدید،ش8/ 30آذر95خورشیدی} »[1] « {دوره جدید،ش9،دی 1395} »[2] « {دوره جدید،ش10،بهمن1395} »[4] « {دوره جدید،ش11،اسفند1395} »[6] « {د ج،ش12،فروردین ماه1396خورشیدی} »[36] « {جدید،ش13،اردیبهشت1396خورشیدی} »[2] « {جدید-ش14-خرداد96ش} »[3] « {ش15-تیرماه1396خورشیدی} »[1] « {ش16-آذر1396خورشیدی} »[3] « {ش17-بهمن1396خورشیدی} »[5] « {ش۱۸-اسفند1396خورشیدی} »[16] « {ش19-اردیبهشت ماه1397خ»[4] « { ش20- تیرماه1397خورشیدی } »[3] « { ش21- مرداد ماه1397خورشیدی } »[1] « { ش22 ، بهمن ماه1397خورشیدی } »[2] « { ش23 ، اسفند ماه 1397خورشیدی } »[2] « { ش24 ، فروردین 1398خورشیدی } »[4] « { ش25 ، اردیبهشت1398خورشیدی } »[1] « { ش26 ، مرداد1398خورشیدی } »[1] « { ش27 ، شهریورماه1398خورشیدی } »[10] « { ش 28 ، آبان ماه 1398خورشیدی } »[1] « { ش 29 ، دی ماه 1398خورشیدی } »[1] « { ش 30 ، فروردین 1399خورشیدی } »[4] اسفند 97[1] بهمن 96[1] آبان 92[2] فروردین 92[2]
لوگوی دوستان
 

پیوند دوستان
 
لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی) یا صاحب الزمان (عج) مجله آرامش بلوچستان مجله پیام توحید جاده های مه آلود پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار هواداران بازی عصر پادشاهان ( Kings-Era.ir ) سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani قیدار شهر جد پیامبراسلام قاصدک پایگاه تحلیلی( فصل انتظار) نشریه حضور مهندس محی الدین اله دادی « تارنمای شخصی مهدی گل محمدی » مسیر عرشیان تراوشات یک ذهن زیبا پاتوق دوستان غزل عشق کلینیک تخصصی پوست و تناسب اندام-ایده آل بابای آسمانی محمد قدرتی یه دختره تنها شاه تورنیوز Note Heart غزلیات محسن نصیری(هامون) ... یاس ... wanted دفتر احسان رویابین تینا!!!! عرفان وادب کاروجدان allah is my lord منتظر باران فرهنگی بهار عشق شناخت کافی ღای دریغاღ خط خطی ها عدالت جویان نسل بیدار سینا حاج زاده HADAFE SORKH ghamzade رویایی زندگی کردن... جامع ترین وبلاگ خبری مقاله های تربیتی ارتــــش ســــرخ///AK زازران ♥®♥شایگان خواندنی های ایران جهان دانشجو دانشجوی میکروبیولوژی 91 دانشگاه آزاد اشکذر آسمان آبی پنجره ای رو به باغ مجله پارسی نامه سرویس وبلاگ نویسی پارسی بلاگ مجله الکترونیکی گوناگون مجله جهان داستان آموزش زبان دات کام مجاز نیوز طب سنتی خبرگزاری آریا تارنمای مهدی گل محمدی-2 سرزمین عجایب-برترین ترفندهای وب آموزش بورس
#پاسخ_به_سوالات_و_شبهات_قرآنی-قسمت دوم-2
موضوع :: اسلام دین اجبار و زور گویی نیست....-1 
اسلام با توجه به تعالیم خداوند در قرآن اصلآ و ابدآ دینی نیست که خود را با زور و تجاوز خود را به کسی تحمیل کند.
بلکه خدا در قرآن تجاوز کاران را دوست ندارد ، و مومنین را از تجاوز و تعدی به دیگران نهی میکند.
 بالاترین آزادیخواهی و آزاد اندیشی در تعالیم خداوند است که انسان در تفکر و انتخاب راه کاملآ مستقل و آزاد است که از هدایت بهره مند باشد یا نباشد ویا در مسیر هدایت گام بردارد یا به راه ظلالت برود.
ما انسانها بسته به نوع تربیت و تعالیم بر گرفته از محیط بسیار سطحی نگر و محدود می اندیشیم ، و به همین علت است که حتی خدا را فقط در محدوده های خود و بر اساس آموزه های محدود خود باور داریم ، 
و اگر کسی در چهار چوب و قالبهای دیگری به خدا ایمان داشت ، او را رد کرده و نمی پذیریم و این محدودیت درآموزه های الهی بسیار وسیع است،
تا جایی که خدا به انسان اختیار میدهد که با عنصر گناه و سر پیچی کردن از دستورات و احکام و انجام گناه حتی به محدوده های خدا نیز تجاوز کند ،
 زیرا اساس توحید مبتنی بر رهایی است و رستگار شدن انسان با انتخاب خود اوست و نه با اجبار و تحمیل،
که اگر چنین بود ، انسان آگاه و خردمند فرقی با جانوران نا آگاه نداشت و جایی برای انتخاب برایش متصور نبود ، بنا بر این با توجه به گسترده گی و وسعت قوانین در آفرینش اندیشه و عمل کردن به محدود سازی اندیشه و تفکرانسانی با اجبار و اکراه تفکری ضد توحیدی و رو به زوال است ،
 و با تعالیم خداوند سازگار نیست.
به برخی از آیات قرآن در تایید همین گفتار توجه کنید ::
 1- لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ
 [البقرة : 256]
ترجمه ::
  در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزى استوار، که آن را گسستن نیست، چنگ زده است. و خداوند شنواى داناست. 256 
 2- وَلَوْ شَاء رَبُّکَ لآمَنَ مَن فِی الأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً أَفَأَنتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَکُونُواْ مُؤْمِنِینَ [یونس : 99] 
ترجمه :: 
 و اگر پروردگار تو مى‌خواست، قطعاً هر که در زمین است همه آنها یکسر ایمان مى‌آوردند. پس آیا تو مردم را وادار مى‌کنى که ایمان بیاورند؟  99
انسان باورمند به خدا میداند که خدا قادر و توانای مطلق است و هر کاری را بخواهد میتواند انجام دهد و این که اجازه انتخاب به انسان میدهد که گناه کند و طغیان و عصیان کند از حکمت و علم خدا ناشی میشود و از ضعف و نا توانی خدا نیست که حتی به پیامبرش هم تو صیه میکند که لازم نیست کسی را به اجبار وادار به باور و پذیرش دین کنی
 3- اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ [القصص : 56] 
ترجمه ::
 در حقیقت، تو هر که را دوست دارى نمى‌توانى راهنمایى کنى، لیکن خداست که هر که را بخواهد راهنمایى مى‌کند، و او به راه‌یافتگان داناتر است.56 
ادامه دارد.

99/2/16::: 4:59 ص
نظر()
  
پاسخ به سوالات و شبهات قرآنی-قسمت اول-1
آیا الله نام بتی در مکه بوده است؟
اصحاب خرد و اندیشمندان موحد اخیرآ برخی خدا ناباوران بدون هیچ دلیل و مدرکی میگویند که الله نام بتی در کعبه بوده لطفآ با توجه به آیات قران کریم بفرمایید آیا آیات قرآن این مطلب را تایید میکند؟
جواب سوال :: 
الله نام بتی در کعبه نبوده ، که به بررسی آن میپردازیم.
 
الله در واقع  ال + اله است به بیانی دیگر الله همان اله است که آل معرفه بر سر آن آمده و این اله را برجسته کرده تا اله های دروغین از الله حقیقی متمایز شوند و تشخیص داده شوند زیرا اله های متعددی وجود داشتند که مورد پرستش مردم بودند.
در قرآن نام 9 اله آمده که مینویسم ::
لات . منات . عزی . بعل . ود . سواع . یغوث . یعوق . نسر
اینها نام های اله ها یا به تعبیر کنونی بتهایی هستند که در قرآن نامشان مکتوب است و تمام آنها انسانهایی بودند که مرده بودند و مشرکین عقیده داشتند که آنها رابطه ی نزدیکی با خدا دارند و از آنها حاجت می خواستند و می خواستند که آن اله ها یا به بیانی دیگر آن بتان آنها را پس از مرگ نزد الله شفاعت کنند ؛ و این در حالی بود که مشرکان به خدای حقیقی الله باور داشتند بطوریکه وقتی از آنها سوال میشد که چه کسی آسمانها و زمین را خلق کرده می گفتند الله زیرا می دانستند اله هایشان چنین قدرتی ندارند.
 
سوره عنکبوت - آیه 61 ::
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللَّـهُ  فَأَنَّى یُؤْفَکُونَ.
61 / عنکبوت.
 ترجمه فارسی ::
و اگر از آنها (مشرکین) بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را خلق کرد ؟ و خورشید و ماه را به حرکت در آورد ؟
( مشرکین ) قطعآ به شما میگویند : خدا پس به کجا به دروغ رانده میشوند.61 / عنکبوت.
الله از زمان ابراهیم نام خدای واحد است.
 نام پدر محمد رسول الله عبد الله است یعنی مردم قبل از محمد رسول الله به الله واحد و مقتدر باور داشتند   نام عربی الله به فارسی خدا و به انگلیسی GOD و به ترکی تانری و.............. در زبانهای گوناگون نام های مختلفی دارد.
در قرآن کریم صفتهایی برای الله ذکر گردیده :: علیم -حکیم- عزیز سمیع - قدیر- رحیم - کبیر - رحمان - قاهر و...............
 
سوره اعراف ، آیه 180اعراف ::
وَلِلَّـهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی أَسْمَائِهِ سَیُجْزَوْنَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ.
180/ اعراف.
 
 ترجمه فارسی ::
و برای خدا اسمهای نیکوهست پس با آنها صدایش کنید و رها کن کسانی که حرمت اسمهایش را هتک میکنند بزودی کیفر داده میشوند، بدلیل آنچه عمل میکردند. 
180/ اعراف.
چرا گفتیم الله همان اله است که آل معرفه بر سر آن آمده است؟ 
 
آیات متعدد در قرآن هست که بر این نکته تاکید دارند که بعنوان نمونه بخشی از آن را مینویسم ::
 
1- وَإِلَـهُکُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَـنُ الرَّحِیمُ. 163/بقره
 
ترجمه فارسی ::
 و خدای شما خدای یگانه است خدایی غیر از او نیست رحم کننده ی رحم گستر است. 163/ بقره
 
2- یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لَا تَغْلُوا فِی دِینِکُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ إِلَّا الْحَقَّ  إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّـهِ وَکَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّـهِ وَرُسُلِهِ  وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَیْرًا لَّکُمْ  إِنَّمَا اللَّـهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ  سُبْحَانَهُ أَن یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ  وَکَفَى بِاللَّـهِ وَکِیلًا.
 171 /  نساء
 
ترجمه فارسی ::
ای اهل کتاب در دینتان غلوّ نکنید ( زیاده روی نکنید ) و بر خدا جز حق را نگوئید (سخن خدا را تحریف نکنید) و مطمئن باشید که مسیح عیسی پسر مریم فقط رسول خداست و کلمه ی او که آن را بسوی مریم افکند و روحی از جانب او (که بسوی مریم فرستاده شد) پس به خدا و رسولانش ایمان بیاورید و نگوئید سه تا.
اگر دست بردارید برای شما بهتر است غیر از این نیست که خدا خدایی واحد است او منزه است که برایش فرزندی باشد آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای اوست و کافیست که خدا وکیل باشد. 171 / نساء
 
 
3- وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَکُم مِّنْ إِلَـهٍ غَیْرِی فَأَوْقِدْ لِی یَا هَامَانُ عَلَى الطِّینِ فَاجْعَل لِّی صَرْحًا لَّعَلِّی أَطَّلِعُ إِلَى إِلَـهِ مُوسَى وَإِنِّی لَأَظُنُّهُ مِنَ الْکَاذِبِینَ.38 / قصص
 
ترجمه فارسی::
و فرعون گفت ای جماعت برای شما غیر از خودم خدایی نمی شناسم و ای هامان آتشیبر گل وخاک برایم بیفروز (برایم آجر بپز) و برایم کاخی بلند درست کن تا من بر خدای موسی اطلاع پیدا کنم زیرا که من او را از دروغگویان میدانم.
38 / قصص-
بنا بر این مطالبی که مغرضان ناباور اسلام ستیز درجهت
ایجاد شبهه مطرح میکنند و دلیلی بر گفته های خود ندارند بی اساس است و خدا نام بت نبوده و نیست.
نویسنده ::  #اسلامی 
پایان.

99/2/1::: 5:23 ص
نظر()
  

 

اطلاعاتی مفید در باره ویروس کرونا و روش جلوگیری از آن-قسمت دوم و پایانی-2 ::

مولکولهای ویروس در سرما بسیار پایدار هستند ، و در سیستمهای تهویه مطبوع در خانه ها و اتومبیل ها. آنها همچنین برای پایداری بیشتر به تاریکی و رطوبت نیاز دارند. بنابراین ، محیط های کم آب و خشک، گرم و روشن سریعتر آن را تخریب می کنند.

اشعه ماوراء بنفش: تابش اشعه ماوراء بنفش روی هر شیئی که ممکن است روی آن ویروس باشد، پروتئین ویروس را تجزیه می کند. به عنوان مثال، برای ضد عفونی و استفاده مجدد از ماسک مناسب است.
البته مراقب باشید ، چون این اشعه باعث تجزیه کلاژن (که پروتئین است) شده و درنهایت باعث ایجاد چین و چروک و سرطان پوست می شود.

ویروس نمی تواند از پوست سالم عبور کند.

سرکه مفید نیست زیرا باعث از بین رفتن لایه محافظ چربی نمی شود.

هرچه فضا محدودتر باشد، غلظت ویروس بیشتر می شود. هرچه هوای بازتر باشد یا به طور طبیعی تهویه شود،غلظت ویروس کمتر است.

بسیار سفارش شده که شما باید قبل و بعد از لمس مخاط، مواد غذایی، قفل ها، دستگیره ها، سوئیچ ها، ریموت، تلفن همراه، ساعت، رایانه، میز، تلویزیون و غیره دست خود را بشویید و هنگام استفاده از سرویس بهداشتی .

شما باید برای دستهایتان که در اثر شستشوی زیاد دچار خشکی شده اند ،
از مرطوب کننده استفاده کنید.
زیرا ویروس می توانند در میکرو ترک ها پنهان شود. هرچه مرطوب کننده ضخیم تر باشد ، بهتر است.

همچنین ناخن های خود را کوتاه کنید تا ویروس در آنجا پنهان نشود.

پایان.

#اخبار_فوری_ویروس_کرونا
#پیشگیری_از_کرونا
#آنتی_کرونا

@Anti_Corona2020
@Anti_Corona2020

 


  

اطلاعاتی مفید در باره ویروس کرونا و روش جلوگیری از آن-قسمت اول-1 ::

الکل یا هر نوع مخلوط الکل بیش از 65? چربی ها را حل می کند ، به خصوص لایه چربی خارجی ویروس.

هر مخلوط با 1 قسمت سفید کننده و 5 قسمت آب به طور مستقیم پروتئین را حل می کند و آن را از داخل می شکند.

آب اکسیژنه نیز پس از صابون، الکل و کلر به نابودی ویروس کمک میکند، زیرا پراکسید حل کننده پروتئین ویروس است، اما باید از آن به طور خالص استفاده شود که البته به پوست آسیب می رساند.

مواد ضد باکتری کمکی نمی کند. ویروس ارگانیسم زنده مانند باکتری ها نیست.
آنها با آنتی بیوتیک از بین نمیروند. اما به سرعت ساختارشان با هر آنچه گفته شد از هم گسیخته میشود.

هرگز لباس، بشقاب یا پارچه استفاده شده یا استفاده نشده را تکان ندهید. ویروس در حالی که به یک سطح متخلخل چسبیده است، بسیار بی اثر است و فقط بین 3 ساعت روی (پارچه و مواد متخلخل)، 4 ساعت روی (مس، این ماده به طور طبیعی ضد عفونی کننده است ؛ و چوب)، 24 ساعت روی (مقوا)، 42 ساعت روی (فلز) و 72 ساعت روی (پلاستیک) باقی می ماند . اما اگر آن را تکان دهید یا گرد گیری کنید، مولکول های ویروس حداکثر 3 ساعت در هوا شناور می شوند و می توانند در بینی شما جای بگیرند..

ادامه دارد.

#اخبار_فوری_ویروس_کرونا
#پیشگیری_از_کرونا
#آنتی_کرونا

@Anti_Corona2020
@Anti_Corona2020


99/1/19::: 7:35 ص
نظر()
  

 

  ? اخلاق در قرآن-قسمت ششم-6 ?

[ 2-نهی از حسد و رشک ورزیدن در قرآن کریم ]

{ ادامه مطالب از قسمت پنجم
/ یک مثال:: در مورد حسادت برخی از والدین }

خلق و خوی زشت حسد ورزی ، آنچنان در قلب و روان این گونه انسانها ریشه دوانیده که در بهترین حالت اگر فرض را به هر دلیلی بر این بگذارند که پسر یا دخترشان در کنکور سراسری احیاناً قبول نشود  ، خیلی دوست می دارند و از صمیم قلبشان آرزو میکنند ، دوست یا همکلاسی نوجوانشان امتحان کنکور را بد بدهند ، و در نتیجه در هیچ رشته ای قبول نشوند.
چرا؟
چون محصل آنها قبول نشده است!
چون عفریت حسادت و رشک ورزی در آنها به حدی قوی است که چشم دیدن مردم را ندارند و هر چه از خنده و شادی و موفقیت در دلشان آرزو میکنند ، تنها ِو تنها برای خودشان و اعضای خانواده شان میباشد.

حسادت نمودن تا این حد و حدودِ غیر اخلاقی ، نشان از درغلطیدن برخی از مردم در چاه ویل ضلالت و لغزشی بزرگ در دنیای فرد گرایی و منفعت طلبی خودخواهانه و فروبرنده اخلاقیات انسانی می دهد.

این نوع پندارها ، گفتارها و رفتارهای متکبرانه و منفعت طلبانه محض ، علاوه بر دلایل فردی و شخصی ، ریشه در یک سری ناهنجاریها و تصمیم گیریهای نادرست فرهنگی و اجتماعی دارد.

پادزهر آن هم آگاهی ، ایمان توحیدی ، توام با یک کار عملی همراه با مطالعه ، مراقبه و ترک تدریجی و گام به گام میباشد ، تا با ایمان و خودسازی ،
این اخلاقیات غیر انسانی و ضدقرآنی را بطور اصولی و کامل کامل ترک گویند.

جنبه افتراقی حسد با غبطه

حسد با غبطه فرق می کند؛ غبطه به معنی این که انسان آرزو کند، نعمتی همانند دیگران یا بیشتر از آن ها داشته باشد بی آن که آرزوی زوال نعمت کسی را در دل داشته باشد.

فرد حسود تا جائی پیش میرود که ذهن و روانش را آزار میدهد و بسوی غم و افسردگی افزون تر منحرف میسازد.

انسان حسود آنچه را خود ندارد و یا تصور میکند ، نمیتواند به آن نعمت دست یابد ، با تمامی توان و از ته قلب آرزو دارد که شخص محسود یا کسی که طرف حسادتش قرار گرفته ، تحت هیچ شرایطی به آن نعمت و موفقیت مادی و معنوی مورد نظر او دست نیابد.

معنی حسادت در فرهنگ نامه دهخدا

? حسود. [ ح َ ] (ع ص ) بدخواه . (دهار). رشکور. رشک آور. رَشگن . رشگین.
بدخواه وکینه رو. (مهذب الاسماء). بدسگال . (تاریخ بیهقی ).
تنگ چشم.رشک بر=آنکه زوال نعمت کسی را تمنی کند.
صاحب حَسد. کینه ور......?

ادامه دارد.

به قلم :: #م_ایرانی
#اخلاق_در_قرآن
#قرآن_آزادی_و_حقوق_بشر
#پرتوی_از_قرآن

 


  

در اوایل بهمن 1350 / 4 بهمن1350ش/ به فرمان محمد رضا پهلوی ، کمیته مشترک ضد خرابکاری ، تشکیل شد ، که خروجی آن اداره سیاه رو و بدنام ، جز شکنجه ، آزار و کارهای ضد انسانی ، در حق زندانیان سیاسی و مبارزان انقلابی و دگراندیشان عقیدتی بود.


اگر برای برخی از افراد کم اطلاع ،  یا ناآگاه و یا بعضی از جوانان کنجکاو اما ساده دل و خوش باور ،  به وقایع ظلم و شکنجه در دوران شاه ، کمترین شک و شبهه ای باقی مانده است ، و هنوز هم برخی در داخل یا بویژه در خارج از کشور اسیر و شیفته شبکه های مجازی و رسانه های فارسی زبان وابسته به رژیم پادشاهی موروثی فردگرا ، همچون شبکه موسوم به ایران آریایی!؟ و ...هستند ، با درخواست برای اندیشه ورزی و آزادگی برای مولف و همه ما ، به نگارش چند نمونه دیگر از کشتار،شکنجه و اعمال و رفتارهای ضدحقوق بشری ساواک و مزدوران شاهنشاهی آریایی! می پردازیم تا سیه روی شود هر که در او غش باشد ::


نمونه هشتم-8 ::


 « مادر شهید محمد دزیانی در نامه ای به کیهان نوشته است :

پسرم...درمهرماه54 هنگامیکه دانشجوی سال آخر دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود، در تهران دستگیر شد ، .....اورا برای گرفتن اطلاعات در زیر سخت ترین شکنجه ها قرار دادند ،  که منجر به قطع چند انگشت و لخته شدن خون در کف پاهایش شد ، و به مدت 5 ماه در بیمارستان501 ارتش بستری شد ، اما مقاومت و پایمردی محمد و روحیه تزل ناپذیر او از یک طرف و وجود بی سابقه ترین آثار شکنجه بر روی بدنش ، در آستانه ورود نمایندگان سازمانهای حقوق بین اللملی ، برای بازدید از زندانیهای سیاسی ، موجب شد که ساواک به فکر توطئه جدیدی بیافتد و اورا از پای درآورد و همین کار را هم کرد و محمد را در ساعت 10شب 22 بهمن سال 55 از طبقه اول بند 3 زندان اوین به زیر شکنجه بردند و او را شهید کردند..... » {21}


نمونه نهم-9 ::


« پدر سه شهید علیه عاملان شکنجه اعلام جرم کرد:

.....سه فرزند من به اسامی نزهت السادات 29 ساله دارای دانشنامه لیسانس علوم ریاضی از دانشگاه تهران ، بهمن27 ساله دارای لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران و اعظم السادات 25 ساله تکنیسین برق از سال52 ،  فعالیتهای سیاسی خود را آغاز کردند.

نزهت السادات در زدوخورد با ماموران ساواک شهید شد ، و پسرم بهمن برخلاف آنچه که از طرف ساواک اعلام شده بود ، که در زدوخورد با مامورین شهید شده است. بنا به اظهار زندانیان سیاسی آزاد شده ، پس از دستگیری زیر شکنجه های شدید ماموران ساواک به شهادت رسیده است.

اعظم السادات دختر دیگرم که در واقعه دولت آباد دستگیر شده بود ، در دادرسی ارتش به اعدام محکوم شد و همراه مبارز دیگری {به نام/22} صفر لنگرودی در شهریور55 تیرباران شد.

این پدر در نامه اش می نویسد ::

ماموران ساواک پس از شهادت سه فرزندم به ما حتی اجازه برگزاری مراسم ختم را هم ندادند......»{23}

نمونه دهم-10 ::

تذکر : خوانندگان عزیز و اندیشمندان محترم ، از اسامی زندانیان آزاد نشده در زندانهای شاه تا تاریخ21 دی57 ، که روزنامه کیهان منتشر نمود ، به چند نمونه ازنامها و شکنجه های اعمال شده بر روی زندانیان سیاسی و عقیدتی با افکار و عقاید مختلف ملی و اسلامی و .....اشاره ای گذرا و فشرده می نماییم.


 « کمسیون حقوق بشر کانون وکلا ::

این180زندانی سیاسی را آزاد کنید


«  اسامی و مشخصات 180 زندانی سیاسی که هنوز آزاد نشده اند.

اسامی بیش از 180 تن از زندانیان سیاسی که هم اکنون در زندانهای کشور به سر می برند ، از طرف کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری در اختیار کیهان قرار گرفت.


محمدعلی.....نام پدر=حمید،سن30سال.

وضع جسمانی : از ناحیه پا ناقص شده است و کسی که با ایشان گرفته شده بود ، زیر شکنجه جان خود را از دست داده است.....

حسین...

نام پدر=مهدی : سن37سال،شغل=آزاد-زندان قصر.بازداشت=سال53،محکومیت=ابد.

وضع جسمی : در اثر شکنجه زیاد دچار ناراحتی شدید اعصاب معده ، شکستن دندانها ، و قطع شدن رگ بوسیله آویزان کردن.


مهدی.....

نام پدر=علی اکبر، سن27سال  ، شغل دیپلم-اتهام=عضویت در گروه-زندان قصر- بازداشت=سال54 - محکومیت ابد.

در درگیری دستگیر و گلوله خورده ، 3 تیر به بدن{سمت چپ} اصابت کرده و تاکنون 5عمل روی ایشان انجام گرفته ، 7عضو بدن ندارد{|1/4 کبد - نصف لوزولمعده - دودنده چپ -1 کلیه ، طحال و قسمتی از معده و روده ها } پا و شانه ایشان مجروح و مصدوم شده است.

سازمان عفو صلیب سرخ با او مصاحبه به عمل آورده و به علت افشاگری مجددا مورد شکنجه قرار گرفته و دو عمل جراحی دیگر در پیش دارد ، و در حال حاضر چسبندگی امعاء و احشاء و درد ممتد{دارد}.

 

علی .....نام پدر عباس-سن=25سال-شغل=دانشجو.....محکومیت=حبس ابد + 33سال.


وضع جسمانی :: در اثر شکنجه های زیاد گوش سمت راست چرک کرده و خونریزی نموده است و شنوایی خود را از دست داده است.

همچنین بدن ایشان را سوزانده اند و دچار خونریزی معده و زخم اثنی اشعر می باشد........................... »{24}

نمونه یازدهم-11 ::


تذکر : گروهی از خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی از یک سازمان چریکی و مسلمان ، در آن بحبوبه تظاهرات مردم بر علیه حکومت سلطنتی و طاغوتی پهلوی ، به دفتر روزنامه اطلاعات رفتند و از شکنجه و درد فرزندان و بستگانشان گفتند و خواهان نجات و آزادی آنها از زندانهای شاهنشاه آریا مهر؟! شدند.در قسمت زیر بخش بسیار کوتاهی از آن را با هم مطالعه می کنیم :

« گروهی از خانواده های مجاهدین زندانی دیروز در گفتگو با خبرنگاران روزنامه اطلاعات اسامی فرزندان زندانی خود را که مصرانه تقاضای آزادی آنان را دارند، در اختیار ما قرار دادند.

این گروه اظهار کردند: جگرگوشگان ما بعلت صدمات جسمی که در شکنجه های غیر انسانی به آنها وارد شده ، در وضع نامساعدی به سر می برند و اسامی عده ای از این مجاهدین به شرح زیر است :

حسین .....

دارای همسر و سه فرزند.

وضع جسمانی : به علت آویز کردن به سقف در نقاط بدن خونریزی دارد ، و یک سال زیر شکنجه قرار گرفت.


سید مرتضی...{مهندس راه و ساختمان}.....

اتهام : خواندن قرآن ، نهج البلاغه و کتابهای دکتر علی شریعتی.

محکومیت:حبس ابد{قبلا به سه بار اعدام محکوم شده بود}

وضع جسمانی : به علت وارد شدن ضربه های باطوم برقی بر سرش وضع نامساعدی دارد، ناخنهای دستش را کشیده اند ، سه بار خونریزی معده کرد ، دندانهایش خورد شده و زانوهایش آب آورده است.

مهمترین شکنجه ها : آپولو ، انداختن چنگگ برقی به بیضه ها ، باطوم برقی.


مسعود.....

محکومیت : حبس ابد.

وضع جسمانی : قسمتی از خون مغزش بر اثر شکنجه های گوناگون منعقد شده و در حال بیهوشی به سر می برد.


سعید.....

تاریخ دستگیری1353......

اتهام : خواندن قرآن ، نهج البلاغه ، و کتابهای دکتر شریعتی.

شکنجه ها : سوزاندن بدن بوسیله الکل ، فندک ، سیگار و شکنجه قفس{ قفسی تخته ای که دست و پای زندانی ، به طور در هم قرار می گیرد ، و زیر آن آتش روشن می کنند } آپولو ، شوک الکتریکی ، آسیاب ، کشیدن ناخن های دست و پا ، کلاه خود آهنی که باعث کوری و کری می شود.


.....حمید....{مهندس برق از دانشگاه صنعتی}

....اتهام:عضویت در سازمان مجاهدین خلق ، خواندن نهج البلاغه و تعمق قرآن.

محکومیت : حبس ابد.

وضع جسمانی : بر اثر شکنجه های غیر انسانی پایش آسیب دیده و پس از سه عمل جراحی در حال فلج شدن است ...................... »{25} 

 

 ادامه منابع و مآخذ ::21-روزنامه کیهان،پنشنبه21دی1357ش ، صفحه6 ، شماره=10610./ 22-برای بهتر خوانده شدن این دو کلمه اضافه شد.{مولف} 23/-روزنامه کیهان ، پنشنبه28 دی1358 هجری شمسی برابر با19صفر1399هجری قمری ، صفحه8 ، شماره10616.  / 24-روزنامه کیهان،پنشنبه21دی1357 ، شماره10610 ، صفحه5.  / 25-روزنامه اطلاعات ، چهارشنبه 20 دی ماه1357 ، برابر با 11صفر1399 ، شماره 15756 ، صفحه7.  


        ادامه دارد


  

نکته ها 


قبل از ارائه برخی دیگر از نمونه های ثبت شده در تاریخ ، در مورد عدم پایبندی شاهان سلسله پهلوی به اصول دموکراسی و حقوق بشر، که برخلاف ادعای بازمانده های رژیم سلطنتی و هواداران هدفمند و جهت دار حکومت پادشاهی موروثی ، می باشد ، برای روشن شدن بهتر مطالب توجه شما هموطنان اندیشمند را به  نکات زیر جلب می نماییم ::

 

1-سوال اصلی و روشن این سلسله گفتارهای مرتبط به هم را، می توان بطور مشخص تر چنین بیان نمود :

 

آیا رژیم پهلوی به اصول دموکراسی و حقوق بشر پایبند بود ، و رضاشاه و پسرش محمدرضاشاه پهلوی ، انسانهایی دموکرات،آزادیخواه ، عدالت خواه ، و مردمی به معنای راستین با توجه به معیارها و استانداردهای حقوق بشری بین المللی وهمگام با نظام عرفی، سنتهای پیشرو و مردم سالار ملی داخلی بودند یا خیر؟

در صورت پاسخ آری ، با ذکر دلایل متقن و مستند و در صورت جواب نه ، بیان نمودن نمونه های ثبت شده تاریخی و مستند از وضع آزادی بیان، قلم، تجمعات قانونی، مطبوعات، دگراندیشان،احزاب و گروهها ، انجمنها و اتحادیه های کارگری و..... و همچنین نمونه هایی از وضعیت متهمین سیاسی، شکنجه ها ، اعدامها و ترورهای سیاسی و اعتقادی ،  دزدیها و اختلاس و فسادهای افراد و وابستگان درباری ، و خلاصه هر مورد از موارد و نشانه هایی که عدم پایبندی شاهان پهلوی ، به اصول دموکراسی و حقوق انسانی ، در یک جامعه باز و یا در حال گذارعینی و عملی به ترقی و توسعه توامان سیاسی،اقتصادی،فرهنگی میباشد را بیان کنید ؟؟؟2-برخی از افراد یک جانبه نگروابسته به محافل بازماندگان رژیم سلطنتی در خارج از کشور،  که رشد اقتصادی را بصورت انحصاری موجب ترقی و توسعه میدانند و برای توسعه سیاسی ، آزادیهای مدنی و حق و حقوق شهروندی و ملزومات عملی آن اهمیتی قائل نیستند ، به افرادی چون ما خرده می گیرند ، که ظاهرا دچار جزم گرایی و دگم اندیشی شده ایم و تنها به معایب آن دوران تاریخی می پردازیم ، و نه به محاسن آن.

در جواب به آن دسته از افراد جاخوش کرده در کنج عافیت و رفاه  در دول اروپایی و ایالات متحده آمریکا و .....بی خبر از دنیای واقعیت ، به این مسئله توجه ندارند و یا نمی خواهند توجه کنند ، که اصل این سری مطالب ، با بیان یک سوال مشخص به تحلیل و بررسی ،  آن هم نه کنکاش از نظر جامعه شناختی و روانشناسی اجتماعی آن دوره تاریخی ، بلکه با ارائه یک سری نمونه های عینی ، پایبندی آن رژیم به اصول دموکراسی ، حقوق بشر و ملزومات ناشی از یک زندگانی شرافتمندانه و انسانی می باشد.

 

3-بی هیچ شک و شبهه ای جامعه ای رشد نمی کند ، مگر با رشد متوازن ، هماهنگ و موازی توسعه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی، و توسعه اقتصادی ، متناسب با یک جامعه مدرن و متمدن ، با تکیه بر باورها و اعتقادات و سنتهای پیشرو و سازنده عرفی، مدنی و مذهبی هر کشوری در جامعه نهادینه می گردد.

 

4-با توجه به مطالب بالا و مشخص شدن هدف اصلی مولف در این گفتارها ، به ادامه پرداختن به نمونه های مستند و تاریخی می پردازیم  ::

 

در حکومت پهلوی،بخصوص عصر رضاشاه پهلوی ، در کنار ساخت یک سری کارخانه ، و احداث راه آهن و .....چنین تصور می شد که تنها نوسازی اقتصادی ، راه دست یابی به دروازه های تمدن جهانی را هموار می کند.غافل از اینکه درک سطحی و تقلیل گرایانه از پدیده مدرنیته و پرداختن و علاقمند شدن به ظواهرتکنولوژی ، صنعت ، و نادیده گرفتن مبانی زیربنایی فکری و فرهنگی آن ، راه به یک جامعه آزاد، متمدن ، و توامان با یک رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی متوازن ومستقل ملی و مردمی نمی برد ، و تنها با کمی ارفاق می توان از این فرایند ناقص به عنوان شبه مدرنیسم{11} و یا به زعم مولف این سطور مدرنیسم نمایی ظاهری نام برد و یا در نگاه یک نویسنده دیگر به آن تجدد آمرانه{12} نام نهاد.

 

5-رضاشاه به میزانی که به تقویت بوروکراسی و ارتش تاکید داشت ، مجلس شورای ملی را از دستاوردهای انقلاب مشروطیت بود ، از نقش اساسی و ویژه خود انداخت و آنرا به یک نهاد تشریفاتی که گوش به فرمان دستورات شخصی و امر و نهی های او است ، تقلیل داد.{13}

درواقع اهمیت ویژه قرار دادن و ارزشگذاری زیاد روی نیروهای نظامی، ارتش ، پلیس شهری  و ژاندارمری روستایی{14} یک فضای امنیتی و اختناق آمیزی در جامعه حاکم نمود ، که به قول  یرواند آبراهیمیان در کتاب تاریخ مدرن ، حکومت رضا شاه را به معنای واقعی یک نوع پادشاهی نظامی توصیف نمود.{15}رضا خان در زمانی که هنوز درجه دار بود به دلیل مهارتش در استفاده از مسلسل ماکسیم به رضا ماکسیم معروف شد.{16}

 

در اینجا به برخی دیگر از نمونه هایی در مورد عدم دموکرات ، آزاده و مردمی بودن، و عدم پایبندی شاهان پهلوی به اصول دموکراسی و حقوق بشرو ملزومات عینی و عملی  آن می پردازیم.

 

 

نمونه چهارم-4 ::


وزیر مختار انگلیس در گزارشهای خود در زمان رضاشاه در مورد ایجاد و گسترش یک فضای امنیتی در غالب پلیس شهری و...

اظهار نگرانی می کند و چنین می نگارد : «  مظنونین سیاسی با کوچکترین مورد مشکوک -چه اظهار نظرهای نسنجیده باشد ، یا ملاقات با یک دوست نه چندان محبوب حکومت- بدون محاکمه ، زندانی و یا به ولایات تبعید می شوند. »{17}

 

نمونه پنجم-5 ::


« میلسپو، خزانه دار ایران در اوایل سلطنت رضا شاه که در سال 1321 بار دیگر به ایران برگشت ، معتقد بود میراث رضا شاه { حکومتی فاسد و برای فساد }است.:/  به طور کلی او کشور را دوشید، دهقانان ایالات و عشایر و کارگران را از پای در آورد و از زمین داران مالیات و عوارض سنگین دریافت کرد / همچنین خانم آن لمپتون ، ایران شناس انگلیسی و وابسته مطبوعاتی کشورش در زمان جنگ جهانی دوم گزارش داده که{ اکثریت قابل توجهی از مردم از شاه بیزارند }.سفیر آمریکا در تهران نیز حس و حال مشابه ای را گزارش کرده  و رضا شاه را{ خودکامه ای ستمگر، طمعکار و بی احساس}توصیف کرده که{ سقوط وی از قدرت ،  و مرگش در تبعید...هیچ کس را متاثر نکرد. } »{18}

 

 

نمونه ششم-6 ::


دکتر همایون کاتوزیان نگاه دوگانه از وجه منفی و مثبت{ محاسن و معایب} نسبت به سلطنت رضا شاه را چنین تحلیل کرده است. :: « او حکومت پهلوی را به دو دوره تقسیم می کند و معتقد است از سال1304 تا1312 دوره رشد خودکامگی و استبداد رضاشاه بود.اودر این دوره اگر چه فرمانروای مطلق بود ، اما هنوز با نزدیکان خود رایزنی می کرد و آنان را در حکومت مشارکت می داد و طبقه متوسط جدید نیز هنوز تا حدودی از او حمایت می کردند.

دوره دوم سلطنت رضا شاه از 1312 تا 1320 بود.در این دوره قدرت شاه نه تنها خودکامه ،  بلکه خودسرانه نیز شد، و حمایت روشنفکران و همه طبقات را از دست داد.

رضا شاه اگر چه در دور اول حکومت خود برخی از خواسته های روشنفکران ایران را در زمینه ایجاد دولت مدرن ، ناسیونالیسم ایرانی ، کاهش نفوذ روحانیت ، اصلاحات دیوانی و اداری و تمرکز سیاسی برآورده کرد ، اما خواست های دیگر آنها در زمینه حکومت قانون و آزادی و لیبرالیسم را سرکوب کرد.

بعد از این ناکامی و سرکوب و پس از بروز هر چه بیشتر خصلتهای استبدادی او در دور دوم سلطنتش ،  بسیاری از روشنفکرانی که پشتوانه فکری لازم برای نوسازی در زمان رضاشاه را فراهم کردند ، از اوفاصله گرفتند ، یا او آنها را از خود راند.

رضاشاه در این دوره نه تنها به سرکوب شدید مخالفانش پرداخت، بلکه از بیم اینکه مبادا نزدیکان و دوستانش علیه او دسیسه کنند و قدرت و جایگاه او را به خطر اندازند ، دست به تسویه و قلع و قمع آنان زد و به مرور تمام کسانی که او را برای رسیدن به سلطنت یاری کرده بودند را ، یا به قتل رساند و یا مجازات کرد......»{19}

 

 

نمونه هفتم-7 ::« از بیخ و بن برکنده باد استبداد »

 

سلطانعلی سلطانی ، نماینده مجلس دو-سه ماه بعد از استعفای رضاشاه درشهریور1320ش ، در نطقی طولانی از جمله گفت{20} : « عشایر قشقایی و کوه گیلویه و بختیاری و امثال آنها...نه تنها اموالشان غارت شده و از هستی ساقط شده اند، بلکه دسته دسته از طوایف را بدون محاکمه اعدام کرده اند.تنها چندین دسته برادران کوه گیلویی مرا که به هیچ عنوانی در محاکم نظامی نتوانستند ، گناهی برای آنها پیدا کنند ، به نام قصد فرار، کشتند... از طایفه بهمئی علاء الدینی کوه گیلویه در یک روز 97 نفر را کشتند ، که یک نفرشان کودک13ساله بود.

400 نفراز این طایفه را در اهواز حبس کردند و قریب 300 نفرآنها در زندان مردند... خوانین بویر احمدی را با دادن تامین و سوگند یاد کردن به طهران آوردند و به عنوان اینکه بر علیه حکومت قیام کرده اند کشتند... روشی که  در خانه نشین کردن عشایر نشان دادند ، روش اعدام و فنا بود ، نه تربیت و اصلاح. و همین روش جامعه ایرانی را ناتوان ،  و امید به وحدت ملی را ضعیف کرده است.

 

چون رئیس مجلس پیوسته حرف او را قطع می کرد ، سلطانی با عصبانیت از پشت تریبون کنار آمد و در حالی که فریاد می زد( از بیخ و بن برکنده باد استبداد ) از مجلس خارج شد. » {20}

 

 

توجه : در نگارش سطور بالا بصورت مستقیم و غیرمستقیم{از راه مطالعه و کنکاش} کتابها، مجلات و روزنامه های زیراستفاده شده است ::

 

11-اقتصاد سیاسی ایران ، محمد علی همایون کاتوزیان ، ترجمه:محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی{تهران،نشرمرکز1374}صفحه145 / و تاریخ زندان در عصرقاجاریه  و پهلوی ، صفحه91  / و مجله مهرنامه ، شماره25 ، صفحه118.

 

( برای مطالعه بیشتر در تحلیل و بررسی جامعه شناختی و اقتصادی و سیاسی ، به دو کتاب ازدکتر محمد علی همایون کاتوزیان به  نامهای1-دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرارپهلوی ، ترجمه:حسن افشار ، نشر مرکز، چاپ هفتم1392 ،  و 2-اقتصاد سیاسی ایران ، مراجعه نمایید. )

 

12-تورج اتابکی،تجدد آمرانه ، جامعه و دولت در عصر رضا شاه ، ترجمه مهدی حقیقت خواه ،تهران ، نشر ققنوس/ مجله مهرنامه ش25 ، صفحه118.

 

13-مهرنامه ش25، ص118 ، نویسنده مقاله: بیژن مومیوند.

 

14-همان.

 

15-همان.

 

16-همان /  و دولت و جامعه در ایران{انقراض قاجار و استقرار پهلوی-دکتر محمد علی همایون کاتوزیان-ترجمه حسن افشار ، صفحه286.

 

17-همان.

 

18-همان / و اقتصاد سیاسی ایران ، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی.تهران ، نشر مرکز.

 

19-همان.

 

20-دولت و جامعه در ایران ، صفحات345 و 346.

 

ادامه دارد.

تصویر مرتبط

دستگاه شکنجه آپولو،اختراع در زمان حکومت پادشاهی محمدرضاپهلوی

 


  

{9}« .....با آن‌که مرگ ارباب کیخسرو در اواخر شب دهم و ساعات اولیه بامداد یازدهم تیر 1319 رخ داد، ولی روزنامه اطلاعات روز 13 تیر این خبر را منتشر نمود. جسد او در پیاده‌رو کوچه سزاوار خیابان کاخ پیدا شد.

ارباب کیخسرو در طول دوران نمایندگی مجلس کتابخانه مجلس، چاپخانه مجلس، موزه مجلس و نیایشگاه آدریان را تأسیس کرد.

او تلاش زیادی برای تأمین حقوق اقلیت‌های دینی کرد. او تأسیسات فرهنگی متعددی در تهران، کرمان و یزد برپا کرد.

 دبیرستان پسرانه فیروزبهرام، دبیرستان دخترانه انوشیروان،مدارس جمشید جم، ایرج و گیو و تأسیس گورستان زرتشتیان تهران در قصر فیروزه از یادگارهای او است.

 همچنین ساخت آرامگاه فردوسی به‌وسیله او انجام پذیرفت.

 درواقع او بود که نخستین‌بار محل دقیق دفن فردوسی را کشف کرد.

ارباب کیخسرو از مؤسسین انجمن آثار ملی ایران در سال 1304 بود، که  بعدها به همت همین انجمن، بسیاری از بناهای تاریخی کشور مورد بازسازی قرار گرفت.

پس از درگذشت او، زرتشتیان کرمان دبیرستان دخترانه‌ای تأسیس نموده و به یاد او «دبیرستان دخترانه کیخسرو شاهرخ» نام‌گذاری کردند. »

 

 

{10} « تندیسی از ارباب کیخسرو شاهرخ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی ساخته و نصب شده است.هر ساله در روز تولد ایشان با اهدای گل از مقام ایشان تجلیل و قدردانی به عمل می‌آورند.

همایش سپاس داری از اندیشه‌های تأثیر گذار

در تاریخ 6 اسفند 1389، همایشی با عنوان سپاسداری از اندیشه‌های تأثیر گذار زرتشتی در جشنگاه خسروی با کوشش گروه پویندگان اشا برگزار شد.

 این همایش به منظور قدردانی از کیخسرو شاهرخ، فرنگیس یگانگی، اسفندیار یگانگی و اردشیر یگانگی برگزار شد دارای بخش‌های متنوعی بود. در این همایش دو تن از نوه‌های ارباب کیخسرو بنام کامبیز یگانگی و تموچین شاهرخ حضور داشتند، آنها درمورد تأثیر گذاری کیخسرو شاهرخ . خانواده ایشان گفتگو کردند.

گهنبار خوانی

در 11 تیر 1394 همزمان با سالگرد درگذشت ارباب کیخسرو، مراسم گهنبار خوانی به یادبود ایشان و بنیانگذاران دبیرستان فیروزبهرام در سالن گردهمایی این دبیرستان توسط جمعهی از ایرانیان زرتشتی برگزاز شد. »

یادش گرامی و روانش شاد باد.

 

 منابع ::

 4-مجوعه آثار مهندس مهدی بازرگان-شماره6/نشر=شرکت سهامی انتشار.

 

5-روزنامه مردامروز،دوره اول،به کوشش زنده یاد:محمد علی سپانلو،نشر اسفار،تهران1363،سطر پایانی پیشگفتار.

6-روزنامه مرد امروز،شماره47 ، 17شهریور1324خورشیدی ، صفحات3 و 9.

7-همان.

8-پلیس خفیه ایران،مروری بر رخدادهای سیاسی و تاریخچه شهربانی1320-1299 ،مرتضی سیفی قمی تفرشی ،انتشارات ققنوس،چاپ دوم ،بهار1368 ،صفحه160.

9 و 10:https://fa.wikipedia.org

 

ادامه دارد.


  

.......پرده بالا میرود.....در حالی که دست او{ارباب کیخسرو} بسته است،اورا در بیابان کنار جاده نگاه میدارند-صداهای منقطع و مخلوط و هیاهو ، ناله و فغان شنیده می شود.

 

 

ارباب کیخسرو: با التماس و الحاح-من چه کردم که به سر من این بدبختی ها و زجر و شکنجه را میاورید،من به اعلیحضرت همایونی و به سلطنت خاندان پهلوی خدمت نمودم.صدای خرخر بلند می شود.....پرده پایین می افتد.

 

 

 

صدای ناشناس:پدر سوخته تو خدمت نکردی و خیانت نمودی.حالا باید به مجازات خود برسی.میدانی  که پسرت در رادیوی برلین چه می گوید و چه ناسزاها به ناجی ایران نسبت می دهد.

ارباب:اگر پسرم خیانت نموده است،گناه من چیست؟

صدای ناشناس:تو از پسرت پدر سوخته تر هستی.دکتر زود باش،آمپول را تهیه و حاضر کن......

.....صدای ناشناس:{سوزن را}بده به دکتر احمدی،آی دکتر زود باش کار را خاتمه بده و ما را از شر این پیر گبر خلاص کن.

دکتر احمدی:اطاعت می نمایم.بازوی او را دودستی بگیرید،که تکان نخورد.

 

حق طبع و نمایش اکیدا ممنوع است.

مرد امروز : آنهایی که انتظار دارند،مملکت با بودن چنین نمایندگانی در مجلس ، امن و آرام بوده و مردم در رفاه و آسایش باشند.باید به آنها گفت:: زهی تصور باطل-زهی خیال محال. »

تذکر مولف :: منظور سردبیر روزنامه مرد امروز از چنین نمایندگانی،مسعودی نماینده مجلس شورای ملی و سردبیر وقت روزنامه اطلاعات ، و افرادی مانند او بوده است.مسعودی  که ارباب کیخسرو را فریب داده و به عنوان شرکت در یک مراسم عروسی به منزل فردی میبرد و سپس با دستور سرپاس رکن الدین مختاری آخرین رئیس کل شهربانی زمان رضا شاه{1320-1313}«8» به منظور برگشتن به منزل از جشن عروسی ، ارباب رابه ابتدای خیابان هدایت نمود و ماشین ناشناسی، به سرعت آن زرتشتی بی گناه را سوار نمود و همراه خود بردند و در نهایت در یک زمان مناسب دور از چشم مردم با آمپول هوای احمدی،همراه با کمک دیگر مامورین شهربانی رضاخانی، وی را به قتل رساندند و به زندگی این شهروند از اقلیتهای دینی پایان دادند.

 

ادامه دارد.


  

پرده اول:.....صحنه تئاتر اطاق کوچک پذیرایی منزل اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی را...نشان می دهد ، در این اطاق مرحوم ارباب کیخسرو شاهرخ ایستاده و منتظر ورود اسفندیاری است،که از طرف درب منزل اسفندیاری وارد شده و پس از سلام و علیک مقابل یگدیگر می نشینند.مذاکرات شروع میشود.

 

اسفندیاری:آقای ارباب حال شما چطور است.....


ارباب کیخسرو::

حالت مزاجییم بهتر است و در اثر معالجعه اطباء بکلی رفع کسالت شده.....از این جهت نگران نیستم،ولی نگرانی دیگری دارم که این نگرانی را مرا از بین خواهد برد.نمی دانم نسبت به بندگان اعلیحضرت همایونی چه قصور و غفلتی نموده ام که مدتی است مامورین شهربانی مرا تعاقب و تعقیب نموده و منزلم را تحت مراقبت گرفته اند.

اسفندیاری :ارباب ممکن است اشتباه نموده باشید و این مامورین تصادفا اهالی آن کوچه را تحت مراقبت قرار داده، جنابعالی تصور نموده باشید که منظورشان خانه و شخص خودتان می باشد.....

ارباب کیخسرو: ابدا اشتباه ننموده و سوء تفاهم نیست.مامورین فقط به منظور بنده و منزلم در آن کوچه مراقبت می نمایند.حتی روز گذشته که نوکرم برای خرید هیزم بیرون رفته بود،در موقع مراجعت یکی از مامورین اورا مورد تفتیش بدنی هم قرار داده بود.تصور می نمایم که بیمهری اعلیحضرت نسبت به بنده برای خاطر این جوانمرگ شده اشت{منظور گوینده رادیو برلین،شاهرخ فرزند خودش است} که بدون در نظر گرفتن مقتضیات یک مطالبی را هر روز و هر شب در رادیو برلین میگوید،مخصوصا دو شب قبل رادیو برلین میگفت:که عن قریب اعلیحضرت همایونی باید از سلطنت ایران کناره نموده و دست آقازاده ها را گرفته و مدتی برای تفریح و تفرج به خارجه رفته و پولهای یغما و دزدی شده را خرج لهو و لهب آقازاده ها بنمایند......

 

ادامه دارد.


  
   1   2      >